Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo số 392/TB-HĐTS ngày 17/7/2019 về việc ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Đăng ký Thông tin

Hãy điền đầy đủ thông tin đăng ký để chúng tôi liên hệ, nhà trường sẽ phản hồi thông tin của bạn