Sáng ngày 9/4/2020 Đoàn Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh cùng công ty sơn Dura đã trao tặng kinh phí 50 triệu đồng cho Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.Hồ Chí Minh với mục đích cùng chung tay với cộng đồng và người dân TP.Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch Covid-19.

 

Theo anh Hồ Quang Thuật, Phó bí thư phụ trách Đoàn Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh, đây là nguồn kinh phí vận động được từ phong trào vẽ ký họa về các y bác sĩ, thanh niên tình nguyện với chủ đề “Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”, từ ngày 30/3 đến ngày 15/4/2020 do Đoàn Trường Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh phát động. 


Đoàn Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh cùng nhà tài trợ trao tặng kinh phí 50 triệu đồng cho Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.Hồ Chí Minh để góp phần vào công tác chăm lo cho người nghèo trong mùa dịch Covid-19
Đăng ký Thông tin

Hãy điền đầy đủ thông tin đăng ký để chúng tôi liên hệ, nhà trường sẽ phản hồi thông tin của bạn